Author Archives: Hagenbroek

Uitnodiging ALV Wijkvereniging Hagenbroek

Kampen, 19 maart 2019 Geacht lid, Hierbij nodigen wij u uit voor de jaarlijkse ledenvergadering, welke zal worden gehouden op dinsdag 9 april 2019 in het clubgebouw van VZOD, Beneluxweg 88. Aanvang 19.30 uur Agenda: Opening door de voorzitter Notulen … Continue reading

Posted in Overig | Reacties uitgeschakeld voor Uitnodiging ALV Wijkvereniging Hagenbroek

Financieel Jaarverslag Wijkvereniging Hagenbroek 2018

Kampen, maart 2019 Geachte leden van de Wijkvereniging Hagenbroek Inleiding Voor u ligt de – bij de wet verplichte-  toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening. De Wijkvereniging is verplicht een jaarverslag op te stellen, waar dit een … Continue reading

Posted in Jaarverslagen | Reacties uitgeschakeld voor Financieel Jaarverslag Wijkvereniging Hagenbroek 2018

Jaarverslag Wijkvereniging Hagenbroek 2018

Bestuurssamenstelling op 31-12-2018 Voorzitter: Renate van der Velde-Buist Secretaris: Vincent Agema Penningmeester: Hannie Wijnhoud Ledenadministrateur: Jan van der Molen Algemeen bestuurslid Thea Agema-Schilder

Posted in Jaarverslagen | Reacties uitgeschakeld voor Jaarverslag Wijkvereniging Hagenbroek 2018

Notulen ALV april 2018 wijkvereniging Hagenbroek

Afwezig met kennisgeving: – Harm Botter (wijkagent) – Fam. Van den Berg Aanwezig: leden conform presentatielijst inclusief voltallig bestuur. Agenda: 1. Opening door de voorzitter 2. Notulen Ledenvergadering 10 april 2017 3. Jaarverslag 2017 4. Financieel jaarverslag 2017 5. Verslag … Continue reading

Posted in Notulen | Reacties uitgeschakeld voor Notulen ALV april 2018 wijkvereniging Hagenbroek

Presentatie Digitale Veiligheid & Tips

Op 24 september j.l. hebben we een wijkavond gehouden met als onderwerp                     Digitale Veiligheid.                                                                                                                    Tieno van der Velde heeft veel items besproken voor een geïnteresseerd aantal wijkbewoners. Om het nog eens na te lezen en/of ook voor hen die niet aanwezig konden … Continue reading

Posted in Digitale veiligheid, Wijkavond | Reacties uitgeschakeld voor Presentatie Digitale Veiligheid & Tips

Wijkavond Digitale Veiligheid

Kampen, 31 augustus 2018 Betreft: Wijkavond Digitale Veiligheid Beste wijkgenoten, Wijkvereniging Hagenbroek houdt op maandag 24 september a.s. de jaarlijkse wijkavond. Dit jaar staat de wijkavond in het teken van ‘Digitale Veiligheid’. U bent vanaf 19.15 uur van harte welkom … Continue reading

Posted in Wijkavond | Reacties uitgeschakeld voor Wijkavond Digitale Veiligheid

Wijkavond 2018 wijkvereniging Hagenbroek

Wijkvereniging Hagenbroek heeft een informatieavond gepland  met als actueel onderwerp pinpas-, internet-, identiteitsfraude, phising etc.             voor na de zomer,  24 september in de aula van de Prismaschool. Deze avond is toegankelijk voor alle bewoners van de wijk. Noteert u alvast de datum ?!                 … Continue reading

Posted in Digitale veiligheid | Reacties uitgeschakeld voor Wijkavond 2018 wijkvereniging Hagenbroek

Financieel Jaarverslag 2017 wijkvereniging Hagenbroek

Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening over het jaar 2017 Kampen, 28  maart 2018 Geachte leden van de wijkvereniging Hagenbroek, Inleiding Voor u ligt de bij de wet verplichte toelichting op de balans en de Winst- en verliesrekening. … Continue reading

Posted in Jaarverslagen, Verslagen | Reacties uitgeschakeld voor Financieel Jaarverslag 2017 wijkvereniging Hagenbroek

Jaarverslag 2017 wijkvereniging Hagenbroek

Bestuurssamenstelling op 31-12-2017 Voorzitter: Renate van der Velde-Buist Secretaris: Vincent Agema Penningmeester: Hannie Wijnhoud Ledenadministrateur: Jan van der Molen Algemeen bestuurslid Thea Agema-Schilder Kascommissie De kascontrolecommissie 2017 bestaat uit mevrouw V. (Vera) Veenstra en de heer E. (Eduard) de Vries, … Continue reading

Posted in Jaarverslagen, Verslagen | Reacties uitgeschakeld voor Jaarverslag 2017 wijkvereniging Hagenbroek

Notulen ALV april 2017 wijkvereniging Hagenbroek

Notulen ALV Wijkvereniging Hagenbroek  Locatie: VZOD        Datum: 10 april 2017 Aanwezig: 27 personen inclusief voltallig bestuur Afwezig met kennisgeving:  J. v.d. Herk, Fam v.d. Berg, Wiegersma, Rodenhuis en wijkwethouder dhr B. Koelewijn De notulen, het jaarverslag en het financiële verslag … Continue reading

Posted in Notulen | Reacties uitgeschakeld voor Notulen ALV april 2017 wijkvereniging Hagenbroek